RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią / Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzam Pani / Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani / Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Rafał Sikora, ul. Topolowa 4a, 67-222 Jerzmanowa. Można kontaktować się ze mną listownie lub e-mailowo: r.sikora@onet.pl

 

2) Będę zbierał następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. 

 

3) Dane zbierane będą poprzez formularz kontaktowy. Jego wypełnienie jest konieczne tylko w przypadku chęci/potrzeby nawiązania kontaktu z autorem strony.

 

4) Nie będę przekazywał innym podmiotom Pani/Pana danych osobowych.

 

5) Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu; decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

6) Dane będą zabezpieczone i przechowywane.

 

7) Dane przechowywane są w w centrum danych RBX7 (Francja).

 

 

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.